جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال

ایرانی ترین غیر ایرانی ها (چاپ چهارم)

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۹۴۲
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
اين اثر مجموعه اي از نوشته هاي نگارنده است كه رباره سفرنامه ها و سياحاني كه به نظرش جامعه ايراني را دقيق تر ديده ان و با ايرانيان ارتباط بيشتري داشته اند به رشته تحرير درآمده است. اين متون لزوما معروف ترين متن ها نيستند . بلكه محصول گزينش هاي شخصي نويسنده از خوانش حدود پانصد سفرنامه ، نامه، گزارش و سندي است كه غير ايرانيان درباره ايران و ايراني نوشته اند و به فارسي منتشر شده است . نگارنده معتقد است كساني كه در ايران بر ايراني ها مديريت كرده اند بخش هايي از جامعه ايران را ديده اند كه ديگران موفق به رويت آنها نشده اند