جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال

اقتصاد رسانه(چاپ دوم)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۳۵۹
تعداد صفحات :۲۸۸

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
كتاب اقتصاد رسانه، اثري برجسته در رشته مديريت رسانه و حوزه هاي وابسته است كه به شكلي سازنده ديدگاه مكاتب و جريان هاي فكري به اقتصاد رسانه را بيان كرده است . بنيان اين كتاب بر چهار رويكرد اقتصاد جريان اصلي ، اقتصاد سياسي انتقادي ، اقتصاد نهادي و اقتصاد تكاملي بنا نهاده شده است و در هر فصل موضوعات بنيادين اقتصاد رسانه را از ديدگاه يكي از اين مكاتب تشريح مي كند كتاب براي خواننده بينشي فراهم مي آورد كه از طريق آن بتواند منطق اقتصادي رويدادها و تصميمات مختلف در صنعت رسانه را درك كند و جهان بيني و فلسفه نهفته در لايه هاي زيرين نظريات انديشمندان رسانه ارتباطات و فرهنگ را دريابد.