جمع سفارش:
products
قیمت:
۵۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۵۹۰۰۰۰ ريال

راه های اصلاح اخلاق اجتماعی در تبیین بیانیه گام دوم

پدیدآوران:
دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۳۹۴
تعداد صفحات :

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي به يك معنا برنامه علمي و عملي فردسازي ، جامعه پردازي و تمدن سازي چهل ساله دوم انقلاب اسلامي است از منظرهاي مختلفي مي توان اين بيانيه را مورد مطالعه قرارداد . كتاب حاضر كه از دريچه اخلاق به آن نظر افكنده و ابعاد اخلاقي اش را برجسته كرده است آن را به عنوان فرماني براي جهاد اخلاق گستري توصيف كرده و راه هاي دهگانه اي را براي اصلاح اخلاق اجتماعي از آن استخراج كرده است .