جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۴۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۴۴۶۵۰۰ ريال

عدالت اجتماعی در دیدگاه مقام معظم رهبری

پدیدآوران:
دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۵۵۴
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
بي عدالتي در جوامع انساني از يك سو موجب دشواري و گاه ناممكن شدن زندگي مي شود و از سوي ديگر نيل به سعادت را براي بشر مشكل مي كند . در مقابل رويكردهاي سكولارغربي نسبت به اين موضوع در انديشه و گفتار مقام معظم رهبري كه برگرفته از آموزه هاي اصيل اسلامي است تاكيد بر اين است كه عدالت در جامعه محقق نمي شود مگر در سايه معنويت و عقلانيت از نظر ايشان مطابق با دين اسلام عدالت اجتماعي برترين ارزش اخلاق اجتماعي و سياسي است كه با پايبندي به دين و به كارگيري ابزار عقل مي تواند ضمن عدم تعارض با ساير ارزش هاي اجتماعي و سياسي ، تحت شعاع آنها قرار نگيرد .