جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۳۵۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۳۱۷۷۰۰۰ ريال

نظام جهانی مدرن (چاپ دوم)

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۲۴۹
تعداد صفحات :۸۷۶

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید