جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۲۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۱۶۸۵۰۰ ريال

کرونا و جامعه ایران سویه های فرهنگی و اجتماعی

پدیدآوران:
دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۵۶۱
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید