جمع سفارش:
products
قیمت:
۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۹۵۰۰۰۰ ريال

بزه دیدگی جنسی در شبکه های اجتماعی

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۷۵۲
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
بزه كاري و بزه ديدگي جنسي يكي از معضلات مهم اجتماعي است كه به واسطه ارتباط غيرحضوري افراد در فضاي مجازي شكل جديدي به خود گرفته است . وجود فرصت هاي بزهكاري و فقدان موانع فيزيكي جهان واقعي انگيزش يافتگي براي ارتكاب جرم را براي بزهكاران بالقوه و بالفعل فضاي مجازي بالا برده است مقابله با بزه ديدگي جنسي در شبكه هاي اجتماعي در گروه علت شناسي دقيق مسئله و اتخاذ تدابير مناسب براي مقابله و حذف عوامل جرم زاست.