جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۱۳۴۰۰۰ ريال

سینمای انیمیشن ایران: شخصیت و هویت

دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۸۴۴
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
شاخصه هاي هويتي موثر در شخصيت پردازي انيميشن كدام اند؟ مولفه هاي هويتي در فرايند خلق و پردازش شخصيت در انيميشن چگونه قابل صورت بندي هستند؟ كدام مولفه ها در طراحي شخصيت انيميشن هاي سينمايي ايراني اهميت بيشتري داشته اند ؟ كدام جنبه هاي هويتي در شخصيت پردازي انيميشن هاي سينمايي مورد توجه واقع شده اند ؟ توجه به سنت و فرهنگ تصويري ايراني در طراحي شخصيت پويانمايي هاي ايراني تا چه حد بازتاب داشته است؟ كتاب پيش رو در پي پاسخ به اين سوالات برآمده است .