جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال

بازفهم توسعه در عصر اطلاعات (چاپ دوم)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۷۹۰
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید