جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۳۳۲۰۰۰ ريال

تبارخیزش (چاپ چهارم)

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک:
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
بیش از یک دهه از «بهار عربی» می‌گذرد. جنبش‌هایی که در کشورهای مختلف اسلامی به وقوع پیوست و مردم خاورمیانه داشتند تجربه جدیدی را خلق می‌کردند. اما اکنون از این جنبش‌ها چه مانده است؟ آیا نئولیبرالیسم توانست سرنوشت این جنبش‌ها را در دست بگیرد؟ چرا مدتها پس از خیزش مردمان خاورمیانه، هنوز که هنوز است آن بهار آرمانی از راه نرسیده و هنوز زمستان خاورمیانه به سر نرسیده است؟ چه شد که کشورهای خاورمیانه در دام نئولیبرالیسم افتادند و سرمایه داری در حال بسط در خاورمیانه است؟ کتاب «تبار خیزش»، به قلم آدام هنیه، نویسنده فلسطینی‌تبار و استاد دانشگاه (SOAS)، و با مقدمه دکتر یوسف اباذری، ریشه‌های اقتصادی نارضایتی‌ها در خاورمیانه را بررسی کرده و تلاش می‌کند تصویری از تجربه نئولیبرالیسم در خاورمیانه را ترسیم کند.

- معرفی نویسنده:
آدام هنیه، استاد مطالعات توسعه در سواس دانشگاه لندن، عضو بنیانگذار مرکز مطالعات فلسطین سواس و عضو سابق شورای تحقیقات انگلیس دربارهٔ شام است. وی به دلیل تحقیقات در مورد مارکسیسم، اقتصاد سیاسی خاورمیانه، مهاجرت کارگری، تشکیل طبقه و دولت در شورای همکاری خلیج فارس و مطالعات فلسطین مشهور است.