جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۵۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۴۲۲۰۰۰ ريال

روش و روش شناسی تحلیل تصویر


شابک:
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید