جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۲۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۲۵۲۰۰۰۰ ريال

مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۸۷۵
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید