جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۱۴۰۰۰ ريال

پروبلماتیک هویت در مطالعات فرهنگی هویت و جهانی شدن

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۶۰۷
تعداد صفحات :۲۳۴

سال چاپ:۱۳۹۶

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"نزديك به يك دهه از تأسيس رشته مطالعات فرهنگي در دانشگاه‌هاي ايران مي‌گذرد. اين رشته در طول دهه گذشته عمداً درگير مطالعه چهار حوزه بازنمايي، مصرف، مخاطب شناسي و زندگي روزمره طبقه متوسط خاصه در تهران بوده است و به مقولات و مسائلي همچون فرودستان شهري، خرده‌فرهنگ‌ها، اقليت‌ها، هويت‌هاي فرهنگي و تغيير اجتماعي و نظير آن در مقياس كلان آن‌قدر كه لازم است توجه نداشته است. كتاب حاضر شامل مقالات يكي از چهره‌هاي مؤسس و شاخص اين عرصه است كه مي‌تواند پرتوهايي روشني‌بخش بر عمده آن مسائل و مقولات مغفول‌تر بيفكند."