جمع سفارش:
products
قیمت:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۹۰۰۰۰۰ ريال

نظرسنجی سیاسی در عصر دیجیتال

پدیدآوران:
دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک:
تعداد صفحات :

سال چاپ:۱۴۰۱

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید