جمع سفارش:
products
قیمت:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۷۵۰۰۰۰ ريال

جغرافیای فرهنگی سینمای ملی

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۴۰۳۲
تعداد صفحات :۱۸۰

سال چاپ:۱۴۰۱

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید