جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۳۰۰۰۰۰ ريال

وبر و ریکرت ، صورت بندی مفهوم در علوم فرهنگی

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۴۰۶۳
تعداد صفحات :۲۹۴

سال چاپ:۱۴۰۲

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید