جمع سفارش:
products
قیمت:
۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۶۵۰۰۰۰ ريال

آسیب شناسی مدیریت فرهنگی در سینمای ایران

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۴۰۸۷
تعداد صفحات :۱۳۵

سال چاپ:۱۴۰۲

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید