جمع سفارش:
products
قیمت:
۴۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۴۰۰۰۰۰۰ ريال

نظریه پردازی ارتباطات خوانش هایی در پهنه سنت ها


شابک:
تعداد صفحات :۹۵۴

سال چاپ:۱۴۰۲

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
نظريه پردازي ارتباطات خوانش هايي در پهنه سنت ها اولين مجموعه از خوانش هاي دست اولي است كه در باب هفت سنت نظريه اربتاطات- خطايي ، نشانه شناختي، پديدار شناختي، فرمانش شناختي، اجتماعي- روان شناختي، اجتماعي فرهنگي، و انتقادي تنظيم شده است خوانش هاي گزيده شده نشان دهنده تاريخ هر سنت و روندهاي كنوني آن هستند آنچه به اين خوانش ها افزوده شده نوشتاراي درآمد گونه و دستگاهي از طرح هاي نظريه پردازي است كه نويسندگان اين كتاب از رهگذر آن تفاسير معاصر جهت گيري هاي نو و رهيافت هاي تركيبي به مطالعه نظريه ارتباطي را برجسته مي كنند