جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال

بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران (چاپ دوم)

پدیدآوران:
دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۷۱۸۱۰۳
تعداد صفحات :۴۴۰

سال چاپ:۱۴۰۲

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید