جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۰۵۰۰۰۰ ريال

فهم ها درباره پدر و مادری اخلاق و خانواده


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۴۷۸
تعداد صفحات :۲۵۳

سال چاپ:۱۴۰۲

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
كتاب فهم ها درباره پدر و مادري كمك مي كند تا مجموعه اي از موضوعات اساسي در مركز توجه قرار گيرند كه يا از ديد فيلسوفان اخلاق معاصر مغفول مانده اند يا صرفا به عنوان دغدغه هاي فرعي مطرح شده اند يعني موضوعاتي در باب حقوق و مسئوليت هاي والدين. اين كتاب كه تركيبي نادر از ظرفيت فلسفي و درك مشترك است با رويكردي نظري ساختاري ارائه مي كند كه به نحوي تحسين برانگيزروشن است و در خصوص تنوعي از نتايج بالقوه مناقشه انگيز به شكلي دقيق و استوار بحث مي كند .