جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۵۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۴۶۸۰۰۰۰ ريال

سواد رسانه ای کلیدهایی برای تفسیر پیام های رسانه ای


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۴۲۲۳
تعداد صفحات :۷۹۸

سال چاپ:۱۴۰۳

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید