جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۰۰۰۰۰ ريال

دیپلماسی فرهنگی ایران در شرق آسیا چالش‌ها و فرصت‌ها


شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۸۷۸۱۹
تعداد صفحات :۱۵۶

سال چاپ:۱۳۹۵

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"هفته‌هاي فرهنگي ايران در كشورهاي جهان بزرگ‌ترين رويداد فرهنگي كشورمان در خارج از كشور هستند. پژوهش حاضر با اين هفته صورت گرفته كه آيا برگزاري هفته‌هاي فرهنگي مي‌تواند در تقويت روابط فرهنگي ايران با كشورهاي آسيايي نقشي مؤثر ايفا كند. در اين اثر تلاش شده هفته‌هاي فرهنگي برگزار شده ايران در خارج از كشور بررسي، نقاط ضعف اين برنامه‌ها مشخص، چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش روي برگزاري هفته‌هاي فرهنگي در خارج از كشور آشكار و در نهايت راهكارهاي عملي به منظور برگزاري بهتر برنامه‌هاي فرهنگي ارائه شود."