جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۲۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۲۰۶۵۰۰ ريال

جامعه‌شناسی فرهنگ

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۹۱۱
تعداد صفحات :۳۰۸

سال چاپ:۱۳۹۶

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"در اين كتاب «ريموند ويليامز» از پيشگامان اصلي مطالعات فرهنگي معاصر بابيان اينكه جامعه‌شناسي فرهنگ بايد به آشكارترين وجه ممكن، به شكل‌هاي هنري خاص توجه كند، به مثال‌هايي از دنياي نمايش و تئاتر اشاره‌كرده و با تكيه بر اينكه نياز است جامعه‌شناسي فرهنگ فرآيندهاي بازتوليد اجتماعي و فرهنگي را نيز بررسي كند، مسائل عام و خاص سازمان فرهنگي را مورد بحث قرار داده است."