جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۴۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۲۷۸۰۰۰ ريال

درآمدی جامعه شناختی بر جرم شناسی

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک:
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
جرم شناسي معاني مختلفي دارد، اما معقول ترين و رايج ترين تعريف آن مطالعه جرم ، مجرمان و عدالت كيفري است در مطالعه جرم شناسي رويكردهاي گوناگوني وجود دارد و خود موضوع جرم شناسي را رشته هي گوناگوني شكل داده اند . محور اين كتاب جامعه شناسي و جرم شناسي است و وجه تمايز رويكرد جامعه شناسي به جرم و تفاوت آن با رويكردهاي ديگر نشان داده مي شود .