جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۹۹۷۵۰۰ ريال

جهان خانگی ما: به سوی یک انسان‌شناسی فضای خانگی

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۷۷۵
تعداد صفحات :۲۸۲

سال چاپ:۱۳۹۶

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"فارغ از آنكه مستأجريم يا صاحبخانه و دسترسي‌مان به منابع مالي چگونه است، يافتن فضايي كه بتواند جهان ذهني‌مان را مجسم سازد دغدغه بسياري از ماست. خانه در گذر زمان تغييرات بسياري كرده و از جايي كه حتي جسد مردگان را درون خود جاي مي‌داد، به فضايي تبديل شده كه گويي رسالت اصلي‌اش جاي خواب دادن به زندگاني است كه قرار است بيرون از اينجا زندگي كنند. كتاب حاضر سعي دارد با رويكردي انسان‌شناختي، خواسته‌هاي ساكنان را در قالب يك مدل ترسيم و تفسير كند."