جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۳۱۵۰۰۰ ريال

شعر و عبور از شرایط دشوار اجتماعی (9)

دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۶۲۲
تعداد صفحات :۸۲

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
مطالعه تاريخ ايران نشان مي دهد اين سرزمين روزهاي سخت و ناگوار فراوان به خود ديه است و آنچه در هر دوران سختي ايران را حفظ و زمينه تحمل دشواري ها و عبور از شرايط دشوار را فراهم كرده فرهنگ كمنظير و درخشان اين مرز و بوم بوده است . وقتي از فرهنگ ايران سخن مي گوييم آنچه بيش از هر عنصر ديگري رخ مي نمايد شعر فارسي است انديشيدن و چاره جويي براي عبور از شرايط دشوار اجتماعي در اين سرزمين بي ملاحظه اهميت جايگاه و نقش شعر امكان پذير نيست مقاله هاي گردآمده در اين اثر هر كدام به شيوه اي ، راهگشاي شعر را در شرايط دشوار نشان مي دهند . اين پژوهش مي توانند زمينه مناسب را براي پژوهش هاي بيشتر و گسترده تر فراهم آورند .