جمع سفارش:
products
قیمت:
۷۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۷۶۰۰۰۰ ريال

گفتمان فرهنگی برای احیای تصویر ایران


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۱۱۹
تعداد صفحات :۱۳۴

سال چاپ:۱۳۹۵

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"كتاب حاضر، با تمركز بر موضوع ايران‌هراسي مي‌كوشد تا از يك‌سو تأثيرات منفي اين پديده در دستيابي به اهداف راهبردي كشور مندرج در سند چشم‌انداز 20 ساله ايران 1404 را بررسي و از سوي ديگر الگو و سازوكارهايي به‌منظور مقابله با اين تأثيرات منفي مطرح نمايد. در اين كتاب بيان مي‌شود كه ايران‌هراسي به‌عنوان يك پديده در روابط بين‌الملل ريشه در تصور ايجاد شده از اهداف و اعمال ايشان به‌عنوان بازيگر بين‌المللي، چه در منطقه و چه در جهان دارد."